Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ฝากเอกสาร

รับร้องเรียน/ร้องทุกข์

หน่วยงานภายนอก

โรงพยาบาลดงหลวง ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงหลวง พญ.อภิรดา ฉิมพาลี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 ในชุมชนตลอดทั้งเดือน ธันวาคม 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลดงหลวง

 

55

 

 

56

 

57

 

58

Error: No articles to display